Voorste kruisbandletsel

De voorste kruisband kan gekwetst raken bij een pivot of draaibeweging van de knie. Maar ook hyperextensie, hyperflexie en laterale traumata kunnen een kruisbandletsel uitlokken.

Wat is het?

Wat is de voorste kruisband?

De voorste kruisband is een van de vier stabiliserende ligamenten van de knie. Hij verhindert abnormale verplaatsing (naar voor) en rotatie van het onderbeen ten opzichte van de dij.

Hoe raakt de voorste kruisband gekwetst?

De voorste kruisband kan gekwetst raken bij een pivot of draaibeweging van de knie. Maar ook hyperextensie, hyperflexie en laterale trauma's kunnen een kruisbandletsel uitlokken. Naargelang het trauma kunnen ook andere structuren in de knie geraakt zijn.

Hoe kan een scheur in de voorste kruisband vastgesteld worden?

Wanneer de kruisband scheurt, voelt de patiënt vaak een krak in de knie. Nadien ontstaat er progressief zwelling en wordt het moeilijk om te sporten. Er kan ook een gevoel van instabiliteit zijn. Een scheur in de voorste kruisband kan het best vastgesteld worden door een klinisch onderzoek. Aanvullend onderzoek zoals MR-scan kan nuttig zijn om de diagnose te bevestigen en/of een eventueel letsel aan andere kniestructuren op te sporen. Bij een knietrauma dient steeds aan een VKB-letsel gedacht te worden.

Wat zijn de gevolgen van een voorste kruisband letsel?

Indien de VKB uitgerokken is of gedeeltelijk of volledig gescheurd, zorgt het ligament niet meer voor een normale stabiliteit van de knie. Patiënten die weinig sporten en geen degelijke kniestabiliteit nodig hebben voor zwaar werk, hebben meestal genoeg aan spierversterkende oefentherapie. Wanneer er uitzonderlijk meer kniebelasting nodig is, kan een brace gebruikt worden.

Jongere patiënten die deelnemen aan sporten met torsies (pivot) en/of stabiliteit nodig hebben voor het werk, kunnen een herstel van de VKB overwegen. Een gescheurde VKB maakt de knie kwetsbaar voor aanvullende letsels. Dit kan ertoe leiden dat de patiënt herhaaldelijk doorzakt, waardoor andere structuren in het gewricht gekwetst raken. Daarbij denken we vooral aan de mediale en laterale banden, de menisci en het kraakbeen. Bij recente VKB-letsels is een meniscus geraakt in 30 à 40% van de gevallen. Bij chronische VKB-letsels met geregeld doorzakken, is het risico op meniscusletsel 90%.

Het is nog niet bewezen dat een patiënt met een kruisbandletsel, die niet doorzakt of blokkeert, sneller artrose in de knie zal krijgen.

Behandeling

Hiervoor kunnen arthroscopische technieken gebruikt worden. Een ent wordt exact geplaatst op de plaats van de normale VKB in de knie. Fixatie gebeurt in bottunnels met schroeven of haakjes. Zowel autograft (eigen materiaal - hamstrings of patellapees) als allograft (donorweefsel) kunnen gebruikt worden om de VKB te herstellen. De operatie duurt ongeveer 60 minuten en kan onder algemene of regionale anesthesie worden uitgevoerd.

Veel gestelde vragen

Wat na een operatie van de voorste kruisband?
<p>Na de ingreep wordt een drukverband aangelegd. IJsapplicaties en rust worden ...

Chirurgen

Prof. Dr. Franky Steenbrugge

Elleboogchirurgie | Handchirurgie | Kniechirurgie | Kinderorthopedie | Schouder (prothese) chirurgie

Lees meer MAAK EEN AFSPRAAK

Dr. John Van Overschelde

Kniechirurgie | Heup (prothese) chirurgie

Lees meer MAAK EEN AFSPRAAK

Dr. Luc Bouwen

Knie (prothese) chirurgie | Schouderchirurgie | Voetchirurgie

Lees meer MAAK EEN AFSPRAAK

Dr. Paul Byttebier

Knie (prothese) chirurgie | Enkelchirurgie | Voetchirurgie

Lees meer MAAK EEN AFSPRAAK