Disclaimer

Algemeen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de persoonlijke website van de dienst Orthopedie van het ASZ Aalst-Wetteren, meer bepaald www.ortho-asz.be.

Door gebruik van onze website wordt u geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Gebruik en beschikbaarheid

De beheerders van de website stellen alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Men biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van de website. Tevens kan men ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

Inhoud

De gepubliceerde inhoud op de website is louter informatief en kan in geen geval het medisch advies van een arts vervangen. Bijgevolg kunnen de beheerders niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade die voortvloeit uit de informatie die te raadplegen is op onze website. Bij vragen raadpleegt u best de behandelend geneesheer.

Wij streven naar duidelijke, verstaanbare, nauwkeurige informatie die up-to-date is, doch kunnen geen garanties geven qua actualiteit, correctheid/volledigheid van de gepubliceerde inhoud.

De sitebeheerders kunnen de inhoud van de website op elk moment wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder enige kennisgeving. Onjuistheden, verbeterpunten of onduidelijkheden kunnen steeds gemeld worden via orthopedie.asz@asz.be zodoende de informatie zo spoedig mogelijk te corrigeren.

De website bevat artikels, links en referenties naar andere websites. De informatie die u via deze weg verkrijgt, wordt verspreid door derden. Deze wordt niet gecontroleerd door de sitebeheerder(s). Beweringen, meningen die geuit worden in artikels zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijk van de sitebeheerder(s), Orthopedisch chirurgen of personeelsleden die tewerkgesteld zijn op de dienst Orthopedie.

Het spreekt voor zich dat noch de sitebeheerder(s), noch de artsen van de dienst Orthopedie verantwoordelijk zijn voor deze inhoud.

Copyright

De volledige inhoud van de website dient als informatiebron voor de gebruiker. Het is niet toegelaten deze inhoud te kopiëren zonder enige kennisgeving.

Citeren is evenwel mogelijk mits duidelijke bronvermelding.

Bij aanwenden van gepubliceerde teksten, foto’s, artikels dient u hiervoor uitdrukkelijk toestemming te vragen bij de sitebeheerder(s).

Privacybescherming en bescherming persoonsgegevens

De dienst Orthopedie hecht veel belang aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.

Indien u persoonsgegevens verstrekt via onze website (bv. aanvragen attest, online afspraken, …) worden deze niet doorgegeven aan derden.

U kan ten allen tijde beroep doen op ons om uw gegevens in te kijken en desgewenst te corrigeren.

Contact

Bij eventuele vragen, opmerkingen of suggesties betreft de inhoud van de website, kan u ons via e-mail contacteren: orthopedie.asz@asz.be.

Medische informatie wordt enkel verstrekt door de arts tijdens een raadpleging.