10/1
* 23 maart 2024 * SAVE THE DATE

Lentesymposium Orthopedie: Fusies en realignaties in de Orthopedie.


Jaarlijks wordt door de dienst Orthopedie van zowel het OLV als het ASZ een drukbezochte Orthopediedag georganiseerd. Het OLV organiseert deze in het voorjaar, het ASZ in het najaar.
Met de fusie tot het AZORG ziekenhuis in het vooruitzicht hebben beide diensten besloten om dit jaarlijks congres gezamenlijk te organiseren.

Het eerste gezamenlijk congres zal doorgaan op zaterdag 23 maart 2024 in de Montil - Moortelstraat 8 te Affligem.

Het onderwerp is - niet geheel toevallig gezien de plannen voor 2025 - "Fusies en realignaties in de Orthopedie". Er zullen 6 presentaties aan bod komen waarbij zowel de chirurgen van het ASZ als van het OLV een gewricht zullen toelichten. Tevens worden ook de toekomstplannen van de dienst uit de doeken gedaan. Het definitieve programma wordt later nog voorgesteld.

Dit congres is vooral gericht op huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en podologen (accreditering voor artsen en kinesitherapeuten via Pro-Q kine werd aangevraagd).

Inschrijven is mogelijk via de PR-dienst van het OLV-ziekenhuis (chris.van.raemdonck@olvz-aalst.be of karla.lefever@olvz-aalst.be) .

Wij hopen alvast opnieuw op een talrijke opkomst!