30/6
WALANT-techniek: de nieuwste anesthesietechniek binnen de handchirurgie

Handchirurgie (zoals carpal tunnel release, springvingerrelease, peesherstel,…) werd vroeger onder algemene anesthesie in dagziekenhuis uitgevoerd. Meer en meer gebeuren deze ingrepen onder locoregionale anesthesie en in een loungesetting, waarbij de patiënten niet meer in bed moeten, maar in een zetel kunnen blijven zitten en slechts enkele uren in het ziekenhuis moeten blijven. Recent kan u bij ons ook terecht om bepaalde ingrepen te laten uitvoeren met behulp van de nieuwste anesthesietechniek, namelijk de WALANT-techniek.

Walant is de afkorting voor Wide-Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Dit betekent dat we enkel de arm laten slapen en geen gebruik meer dienen te maken van een knelband (Tourniqet) rond de bovenarm. Bij deze techniek zullen we verdoving met adrenaline gebruiken om het deel van de hand dat zal geopereerd worden te verdoven. Dit laten we dan een 30-tal minuten inwerken zodat de adrenaline, die zorgt voor een bloedstelpend effect, goed zijn werk kan doen waardoor er geen nood is tot gebruik van een knelband tijdens de operatie.

De voordelen van deze techniek, gepopulariseerd door dr. Lalonde, werden reeds veelvuldig aangetoond. Bij de WALANT-techniek is er geen nood aan preoperatieve onderzoeken, noch sedatie tijdens de operatie of monitoring tijdens en na de operatie.

Gezien er geen algemene verdoving nodig is, alsook geen bijkomende sedatie of kalmeringsmiddel, dienen patiënten niet nuchter te zijn en kunnen ze na de operatie direct naar huis gaan. Medicatie kan, met uitzondering van sommige bloedverdunnende medicatie, zoals gebruikelijk ingenomen worden. Het niet-nuchter hoeven te zijn heeft vooral zijn voordelen bij patiënten met diabetes en oudere patiënten, maar zorgt er bij elke patiënt voor dat ze zich algemeen beter voelen.

Tijdens en na de operatie kunnen we direct alle informatie geven gezien de patiënt volledig wakker is. Zo kunnen we ook tonen wat we tijdens de operatie doen. Goed begrijpen wat er gebeurd is en zelf een deeltje van de operatie gezien hebben, helpt vaak in het genezingsproces. Sommige mensen willen echter liefst zo weinig mogelijk zien en horen, we kunnen dan ook alles goed afschermen voor diegenen die dat wensen. Ook kan de patiënt een hoofdtelefoon en muziek meebrengen als dit ervoor zorgt dat hij/zij meer ontspannen is.

Een andere belangrijk voordeel is dat we met dit type verdoving het gevoel en dus de pijn uitschakelen maar dat de patiënt de vingers en hand wel nog zelf kan bewegen. Daardoor kunnen we vragen om bepaalde bewegingen uit te voeren zodat we direct kunnen nagaan of de operatie geslaagd is. Dit is vooral interessant bij springvingerrelease en bij peeshechtingen of -transfers.

Tenslotte werd reeds meermaals aangetoond dat deze techniek zorgt voor een veel lagere kost. Dit komt doordat het gebruikte materiaal tot het strikt noodzakelijk wordt beperkt en er minder personeel nodig is dan bij andere anesthesietechnieken. Het beperken van het materiaal tot enkel het nodige zorgt tevens voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

“We zijn uitermate tevreden dat we deze techniek hier vlot hebben kunnen opstarten. Het comfort van de patiënt staat hier op de voorgrond en we merken dan ook een hoge graad van tevredenheid bij de patiënten“ besluit dr. Myncke.