11/3
Volledige heropstart activiteiten 15-03-2021

Sinds 08-03-2021 worden klassieke opnames opnieuw geleidelijk aan gepland in ons ziekenhuis. Dit wil zeggen dat patiënten met een opnamenood opnieuw veilig kunnen gehospitaliseerd worden op campus Aalst. De verdere heropstart gebeurt gefaseerd. De genomen maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Volledige heropstart van de activiteiten is voorzien tegen 15-03-2021.

De orthopedische ingrepen die gepland werden gaan opnieuw door, tenzij u door de arts zelf gecontacteerd wordt.

De raadplegingen – die ook tijdens de opnamestop bleven doorgaan – gaan nog steeds door mits het opvolgen van strikte maatregelen rond hygiëne en persoonlijke bescherming.

  • Iedereen die het ziekenhuis betreedt, dient een chirurgisch mondmasker te dragen waarbij zowel mond als neus bedekt zijn.
  • Een strikte handhygiëne dient toegepast te worden.
  • Voldoende afstand dient gerespecteerd te worden.
  • U dient ALLEEN naar de raadpleging te komen. Begeleiding wordt slechts toegelaten indien strikt noodzakelijk!

Alleen zo kunnen we maximaal VEILIGE zorg aanbieden.