2/5
Update richtlijnen Covid-19

Gezien de nieuwe richtlijnen in verband met Covid-19 kunnen wij vanaf 4 mei progressief afspraken inplannen voor semi-urgente gevallen. Dit om te voorkomen dat mensen met ernstige pijnklachten of hinder niet geholpen worden. Ook zijn er controles na bepaalde operaties die wel 6 weken konden uitgesteld worden, maar dan toch een controle vereisen.

U kunt telefonisch een afspraak vastleggen, campus Aalst: 053/76 49 14 - campus Wetteren: 09/368 82 06. U kunt ook nu nog steeds een telefonisch advies aanvragen bij uw behandelend chirurg.

Indien u tot een risicogroep behoort, neemt u contact op met uw huisarts om te bekijken of een consult op de dienst Orthopedie noodzakelijk is voor u.

In het ziekenhuis dienen de geldende beschermende maatregelen strikt gerespecteerd te worden:

* Indien u ziek bent of koorts heeft belt u de afspraak af zodat deze verplaatst kan worden.

* Ontsmet bij aankomst in het ziekenhuis uw handen met de voorziene middelen.

* Houd steeds 1.5 meter afstand van anderen en geef geen handen.

* U krijgt een mondmasker aan de inkom van het ziekenhuis. U mag ook uw eigen masker gebruiken behalve een masker met ventiel. Draag dit masker ononderbroken tijdens uw aanwezigheid in het ziekenhuis. Raak uw gezicht en dit masker zo min mogelijk aan. Tevens zal aan de inkom uw lichaamstemperatuur gemeten worden.

* In de wachtzaal wordt voldoende afstand voorzien.

* Er wordt voldoende tijd voorzien tussen de verschillende raadplegingen om wachtrijen te voorkomen.

* Kom op het geplande uur naar de raadpleging zodat er geen nodeloze wachtrijen ontstaan.

* Wanneer u naar de raadpleging komt, mag u enkel vergezeld zijn van een begeleider wanneer uw medische toestand dit noodzakelijk maakt. Deze persoon dient dezelfde maatregelen te respecteren.