27/10
Nieuwe techniek bij plaatsen knieprothesen: knierobot ROSA

Sinds eind september hebben we in ons ziekenhuis een robot die ons in de toekomst zal helpen bij het plaatsen van een knieprothese.

Deze robot laat een zeer correcte plaatsing van de knieprothese toe waarbij rekening wordt gehouden met de individuele anatomie en ligamentaire spanning van de knie.

Een robotarm bepaalt de juiste zaagvlakken maar de chirurg blijft uitvoerder van de technische handelingen. Je kan spreken over een zogenaamde ‘co-robot’: de naam van deze robot is ROSA, wat staat voor Robotic Surgical Assistant.

Met de klassieke techniek is wereldwijd 80% van de patiënten tevreden tot zeer tevreden na het plaatsen van een knieprothese. Door plaatsing met behulp van de robot wordt de succesrate van de ingreep verhoogd en volgt er een snellere revalidatie.

In een eerste fase wordt deze robot gebruikt voor plaatsen van een totale knieprothese. Later volgt een uitbreiding voor plaatsen van een unicondylaire (‘halve’) knieprothese, revisies en voor heupprothesen.

De knierobot wordt geplaatst op de campus Aalst, maar ook patiënten van de campus Geraardsbergen en Wetteren komen in aanmerking voor deze technische innovatie.

Vooraleer we deze nieuwe techniek in gebruik nemen, loopt een uitgebreide opleiding met tevens ook oefenen op synthetisch bot. Het gebruik van ROSA was voorzien voor begin november. Helaas kan dit, gezien de huidige Covid uitbraak, niet doorgaan. We hopen alleszins hiermee te kunnen starten begin december.