26/10
Covid-19: update nieuwe richtlijnen vanaf maandag 26/10/2020

De overheid heeft beslist dat elk ziekenhuis vanaf maandag 26/10/2020, alle planbare niet-dringende activiteiten die gebruik maken van Intensieve Zorgen, alle klassieke opnames die geen gebruik maken van Intensieve Zorgen en tot slot alle chirurgische ingrepen die plaatsvinden in het dagziekenhuis, geannuleerd dienen te worden en dit gedurende (voorlopig) een periode van 4 weken.


Concreet betekent dit dat alle orthopedische ingrepen geannuleerd worden tenzij het gaat om een dringende ingreep. De inschatting of uw ingreep al dan niet dringend is, wordt bepaald door uw behandelend arts.

Elke patiënt wordt bovendien persoonlijk door zijn/haar behandelend arts gecontacteerd voor het vastleggen van een nieuwe datum.

De raadplegingen gaan voorlopig gewoon door. Gelieve wel alleen naar de raadpleging te komen. Eén begeleider is mogelijk indien dit medisch noodzakelijk. Is.