Praktische informatie

Consultatie

Zowel op campus Aalst als op campus Wetteren zijn er dagelijks consultaties.  Alle consultaties gebeuren op afspraak.

Elke arts houdt een viertal consultatiemomenten per week. Het consultatieschema kan van week tot week verschillen (afhankelijk van verlof, operatieplanning, in functie van de continuïteit van de dienst).


Wat breng je mee naar de consultatie?

 • Je identiteitskaart. Hiermee kan je je inschrijven aan de kiosk vooraan in het ziekenhuis of via het loket. Je krijgt identificatieklevers die je nodig hebt bij het inschrijven aan de balie van de consultatie Orthopedie.
 • Radiografieën (of het codenummer van de onderzoeken en de nodige links) indien deze niet in het ASZ werden genomen.
 • De (eventuele) verwijsbrief van je huisarts.
 • Alle gegevens m.b.t. de medicatie die je neemt.
 • De nodige documenten i.v.m. verzekeringen…


Op de consultatie zelf
Meld je eerst aan (met identificatieklevers) bij één van onze secretariaatsmedewerkers. Zij helpen je graag verder.

Opname op de dienst Orthopedie

Een opname op de dienst Orthopedie wordt vooraf afgesproken op de consultatie.

Is er al duidelijk gepland dat je minstens een nacht in het ziekenhuis zal moeten verblijven? Hou dan rekening met volgende aandachtspunten:


Voor de ingreep
Zoals steeds zal je nuchter moeten zijn. Dat wil zeggen: op het moment van de ingreep minstens 6 uur niet gegeten hebben. Heldere dranken (zoals water) mag je wel nog gedronken hebben tot 2 uur voor de narcose (weliswaar niet in grote hoeveelheden).

 • Bij sommige personen zullen ook de klassieke preoperatieve onderzoeken (een electrocardiogram en een bloedcontrole) nodig zijn. De specialist of je huisarts kan dit bepalen aan de hand van een flowchart die door het RIZIV ter beschikking is gesteld.
 • Het is best dat je de onderzoeken die de huisarts liet verrichten, zelf meebrengt bij de opname.
 • Bepaalde medicatie, zoals bloedverdunners, dienen tijdig gestopt te worden. Dit wordt op voorhand besproken tijdens de consultatie.
 • Gebruik ook geen make-up of nagellak.  Voor een ingreep onder algemene verdoving dienen contactlenzen, juwelen en piercings verwijderd te worden.

Meer info over het preoperatief onderzoek vind je ook op de site van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.


Wat neem ik mee bij een opname?

 • Je preoperatieve onderzoeken
 • Je verzekeringspapieren, zowel hospitalisatieverzekering als arbeidsongevallenverzekering
 • Bij arbeidsongeschiktheid: de ‘vertrouwelijke’ communicatie van je mutualiteit, officiële papieren (spoor…)
 • Je identiteitskaart
 • Bij ingrepen aan de onderste ledematen dien je ook een paar krukken te voorzien


Mag ik nog medicatie nemen?
Je moet nuchter zijn, maar bepaalde medicatie, zoals tegen hoge bloeddruk, epilepsie of schildklieraandoeningen mag nog genomen worden.

Het gebruik van bloedverdunners moet (tenzij anders afgesproken) minstens enkele dagen gestopt zijn (dit is afhankelijk van het product!).


Welke verdoving zal ik krijgen?
De anesthesist zal de keuze van verdoving met jou overleggen. Of je een volledige of plaatselijke verdoving hebt gekregen heeft geen invloed op het tijdstip waarop je het ziekenhuis mag verlaten.


Wat gebeurt er na de operatie?
Na de ingreep verblijf je korte tijd op de ontwaakzaal. Daar wordt je ademhaling, bloeddruk, polsslag en pijn opgevolgd en wordt indien nodig bijkomende medicatie gegeven. Pas wanneer alles stabiel is, word je naar je kamer gebracht.


Wanneer mag ik naar huis?
Dat is afhankelijk van het type operatie. Bij een heup- of knieprothese hoef je maar drie of vier dagen in het ziekenhuis te blijven. Bij sommige schouderingrepen kan je dag na de operatie al naar huis.

Intussen worden alle formaliteiten voor jou geregeld (brief voor huisarts, medicatie, attest werkonbekwaamheid, controleafspraak, voorschrift voor de kinesist, thuiszorg…).


Mag ik zelf naar huis rijden?
Meestal is het niet echt mogelijk om zelf naar huis te rijden. Zelfs enkele dagen na de ingreep. Om wettelijke redenen is dit dan ook niet toegestaan.


Wat moet ik doen bij problemen na de operatie?
Indien er postoperatief verwikkelingen zouden opduiken, kan je jouw huisarts contacteren of de dienst Orthopedie .

Consultatie/Secretariaat dienst Orthopedie: 053/76.49.14 of 053/76.47.14
Spoedopname ASZ: 053/76.40.06


Kan ik een ingreep nog annuleren?
Ja, maar dan moet je wel het secretariaat van de dienst Orthopedie zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien je dat tijdig doet, dan is het nog mogelijk om iemand anders te helpen die op de wachtlijst staat.

Opname in het daghospitaal

Heel wat orthopedische ingrepen kunnen gebeuren via een opname in het daghospitaal. Dit kan zowel in Aalst als in Wetteren.

Wanneer we een ingreep afspreken via het daghospitaal kunnen we je meestal nog geen exact uur van opname meedelen. Het precieze tijdstip wordt bepaald de dag voor de ingreep. Hiervoor zal je gevraagd worden om contact op te nemen met de opnameplanner. Bij de planning zorgen we ervoor dat je dezelfde dag nog comfortabel naar huis kan.


Voor de ingreep
Zoals steeds zal je nuchter moeten zijn. Dat wil zeggen: op het moment van de ingreep minstens 6 uur niet gegeten hebben. Heldere dranken (zoals water) mag je wel nog gedronken hebben tot 2 uur voor de narcose (weliswaar niet in grote hoeveelheden).

 • Bij sommige personen zullen ook de klassieke preoperatieve onderzoeken (een electrocardiogram en een bloedcontrole) nodig zijn. De specialist of je huisarts kan dit bepalen aan de hand van een flowchart die door het RIZIV ter beschikking is gesteld.
 • Het is best dat je de onderzoeken die de huisarts liet verrichten, zelf meebrengt bij de opname.
 • Bepaalde medicatie, zoals bloedverdunners, dienen tijdig gestopt te worden. Dit wordt op voorhand besproken tijdens de consultatie.
 • Gebruik ook geen make-up of nagellak.  Voor een ingreep onder algemene verdoving dienen contactlenzen, juwelen en piercings verwijderd te worden.

Meer info over het preoperatief onderzoek vind je ook op de site van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.


Wat neem ik mee bij een opname?

 • Je preoperatieve onderzoeken
 • Je verzekeringspapieren, zowel hospitalisatieverzekering als arbeidsongevallenverzekering
 • Bij arbeidsongeschiktheid: de ‘vertrouwelijke’ communicatie van je mutualiteit, officiële papieren (spoor…)
 • Je identiteitskaart
 • Bij ingrepen aan de onderste ledematen dien je ook een paar krukken te voorzien


Mag ik nog medicatie nemen?
Je moet nuchter zijn, maar bepaalde medicatie, zoals tegen hoge bloeddruk, epilepsie of schildklieraandoeningen mag nog genomen worden.

Het gebruik van bloedverdunners moet (tenzij anders afgesproken) minstens enkele dagen gestopt zijn (dit is afhankelijk van het product!).


Welke verdoving zal ik krijgen?
De anesthesist zal de keuze van verdoving met jou overleggen. Of je een volledige of plaatselijke verdoving hebt gekregen heeft geen invloed op het tijdstip waarop je het ziekenhuis mag verlaten.


Wat gebeurt er na de operatie?
Na de ingreep verblijf je korte tijd op de ontwaakzaal. Daar wordt je ademhaling, bloeddruk, polsslag en pijn opgevolgd en wordt indien nodig bijkomende medicatie gegeven. Pas wanneer alles stabiel is, word je naar je kamer gebracht.


Wanneer mag ik naar huis? 
Dat is afhankelijk van het type operatie. Bij een heup- of knieprothese hoef je maar drie of vier dagen in het ziekenhuis te blijven. Bij sommige schouderingrepen kan je dag na de operatie al naar huis.

Intussen worden alle formaliteiten voor jou geregeld (brief voor huisarts, medicatie, attest werkonbekwaamheid, controleafspraak, voorschrift voor de kinesist, thuiszorg…).


Mag ik zelf naar huis rijden?
Meestal is het niet echt mogelijk om zelf naar huis te rijden. Zelfs enkele dagen na de ingreep. Om wettelijke redenen is dit dan ook niet toegestaan.


Wat moet ik doen bij problemen na de operatie?
Indien er postoperatief verwikkelingen zouden opduiken, kan je jouw huisarts contacteren of de dienst Orthopedie .

Consultatie/Secretariaat dienst Orthopedie: 053/76.49.14 of 053/76.47.14 Spoedopname ASZ: 053/76.40.06


Kan ik een ingreep nog annuleren?
Ja, maar dan moet je wel het secretariaat van de dienst Orthopedie zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien je dat tijdig doet, dan is het nog mogelijk om iemand anders te helpen die op de wachtlijst staat.

Consultatiemomenten

.