19/12
Nieuw op de dienst

Sinds 1 februari is dr. Yannick Goubau full-time werkzaam op de dienst.  Hij zal zich vooral toeleggen op het bovenste lidmaat.

Yannick Goubau studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij in 2010 zijn diploma behaalde. Nadien startte hij zijn opleiding tot Orthopedisch chirurg in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, waar hij de chirurgisch en orthopedische basisvaardigheden aanleerde. In 2012 zette hij zijn opleiding verder in het AZ Damiaanziekenhuis te Oostende. Daar leerde hij een uitgebreide waaier aan traumatologische technieken en begon zijn interesse in bovenste lidmaatchirurgie vorm te krijgen.

Hij eindigde zijn opleiding in het Universitair Ziekenhuis Gent, waar hij gedurende 2 jaar zich heeft bekwaamd in de chirurgie van de schoudergordel, elleboog en hand. Hij heeft zich tevens bekwaamd in de microchirurgie in Northwick Park in London. Hij studeerde af als Orthopedisch chirurg op 31 juli 2016.

Hij is lid van verschillende vakverenigingen betreffende zijn subspecialisme zoals de Belgian Hand Group en de Belgian Elbow and Shoulder Society. Tevens is hij auteur van verschillende publicaties in de vakliteratuur en gaf hij presentaties op meerdere internationale congressen.

Na een fellowship in het AZ Monica in Deurne en het AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas te Brugge, zal Yannick Goubau vanaf februari 2017 al 1 dag per week werkzaam zijn in de dienst Orthopedie van het ASZ Aalst, en vanaf februari 2018 zal hij er voltijds starten als chirurg van de schouder, elleboog en hand.

Meer over Dr. Goubau