24/5
Meniscusletsels : huidige trends en behandelingsopties

Een meniscus is een belangrijke schokdemper in de knie.

Dat is de reden waarom er meer ingezet wordt op het behouden van de meniscus.  Waar vroeger elke meniscusscheur werd verwijderd, is dit tegenwoordig nog zelden het geval.  Watchfull waiting is soms de boodschap.  Wanneer er toch wordt ingegrepen, wordt zo mogelijk nog een meniscussutuur geprobeerd.


Dr. Van Overschelde