24/5
Artsen zonder vakantie : Ervaring van een Orthopedisch chirurg in Midden-Afrika

Vorig jaar trok collega Luc Bouwen voor 14 dagen naar Zaire met artsen zonder vakantie.

Dergelijke periode is confronterend.  Je bent het comfort van onze moderne operatiezalen, onze moderne technieken gewoon.  Het is aanpassen geblazen.

Maar toch slaagt men er in met de beschikbare middelen goede resultaten te bereiken.  Ik probeer de toekomst in te schatten van de geneeskunde, en meer bepaald de orthopedie in Midden-afrika.

Dr. L. Bouwen